Leibniz

Paolo Toschi
Leibniz

Traducció d'Harold Roig i Gorina

106 pàgines
Rústica
2,7 x 20,3 cm.
ISBN 978-84-09-28400-9
Preu 10 €

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) és potser el més desconegut dels tres grans representants del racionalisme continental. Probablement el fet que no hagi escrit mai una obra on exposi el conjunt de la seva filosofia com feren Descartes amb els Principis de la filosofia o Spinoza amb la seva Ètica, en dona una explicació. Hereu i continuador de l’obra de Descartes i Spinoza, intel·lecte poderós, Leibniz dominava quasi totes les branques del saber humà de la seva època, una característica que l’equipara amb Aristòtil. Paolo Toschi ens ofereix una visió de conjunt la seva filosofia, no sense exposar-ne les parts no acabades, les possibles incongruències o les contradiccions que conté, que la feren matèria de perfeccionament i fins i tot de crítica posteriorment per part de Kant.

Podeu consultar l'índex i algunes pàgines del llibre aquí.